Hasse Andersson

Vi har sannolikt över 100 000 hjärtstartare utplacerade i Sverige, men tyvärr är det färre än 20 000 som är registrerade i vårt nationella hjärtstartarregister. Det innebär alltså att de övriga 80 000 inte är synliga för SOS alarm eller dig som privatperson om du skulle befinna dig i närheten. Idag utvecklas ett system i Sverige som heter SMS-livräddare, som innebär att du som kan hjärt-lungräddning kan få instruktioner för att vara först på plats och rädda liv. Du eller någon annan kan också guidas att hämta närmsta tillgängliga hjärtstartare. Det är då det är viktigt att alla hjärtstartare finns registrerade i vårt nationella hjärtstartarregister – så att det är den närmsta hjärtstartaren som hämtas. Tyvärr är det inte så idag, utan många hjärtstartare är vare sig registrerade eller tillgängliga dygnet runt.

Ser du en hjärtstartare i din närhet, använd appen för att kontrollera om den är registrerad. Om inte så meddela innehavaren att registrera den.

Du som är innehavare registrera din hjärtstartare på www.hjartstartarregistret.se så att alla kan få nytta av den.

Vi kan bara överleva ett hjärtstopp om vi hjälps åt!