Hjärtsäker zon

I september 2015 lanserades en ny svensk standard – SS 280000: Hjärtsäker zon – användning av hjärtstartare i offentliga och andra miljöer utanför sjukvården.

Idag placeras hjärtstartare (defibrillatorer) i offentliga miljöer som t.ex. på flygplatser, lokaltrafik, shoppingcentrum, idrottsanläggningar, större evenemang och många arbetsplatser. Målet har varit att utveckla en standard som kvalitetssäkrar användandet av och informationen om hjärtstartare så att fler liv kan räddas.

Hjärtsäker zon

I september 2015 lanserades en ny svensk standard – SS 280000: Hjärtsäker zon – användning av hjärtstartare i offentliga och andra miljöer utanför sjukvården.

Idag placeras hjärtstartare (defibrillatorer) i offentliga miljöer som t.ex. på flygplatser, lokaltrafik, shoppingcentrum, idrottsanläggningar, större evenemang och många arbetsplatser. Målet har varit att utveckla en standard som kvalitetssäkrar användandet av och informationen om hjärtstartare så att fler liv kan räddas.

Så blir ni en Hjärtsäker zon

När ni som företag eller organisation bestämmer er för att ni vill uppfylla standarden så tar ni steget fullt ut till att göra er närmiljö så hjärtsäker som möjligt. Ni skapar en trygg plats för medarbetare, besökare och kunder, en plats där man tar ansvar för arbetsmiljö och närsamhället.

Det finns många företag som utbildar i HLR enligt HLR-rådets riktlinjer och som kan hjälpa er att uppfylla standarden Hjärtsäker zon, så att ni kan agera på bästa sätt om någon drabbas av hjärtstopp. Tillsammans kan ni lägga upp en plan för årlig utbildning, rutiner, placering och skyltning.

Standarden kan laddas ner gratis från SiS hemsida; https://www.sis.se/produkter/halso-och-sjukvard/medicin-allmant/ss2800002015/

Krav som ställs i standarden

Vetenskapliga studier visar att chansen att överleva minskar med tio procent för varje minut som går utan hjälp. För att hjälpen ska ge bästa förutsättningar bör den starta inom tre minuter från det att hjärtstoppet inträffat. Det krävs både kunskap och beredskap vid hjärtstopp.

Hjärtsäker zons rekommendationer och riktlinjer omfattar:

  • Hjärtstartare
  • Utbildning
  • Information och skyltning
  • Tillgänglighet – Placering, lättillgänglighet – Tidsaspekten, användning av hjärtstartaren ska vara möjlig inom tre minuter, HLR ska kunna startas inom en minut
  • Beredskap och larmrutiner
  • Registrering i Hjärtstartarregistret

Hjärtuppropet och Hjärtsäker zon

Hjärtuppropet samarbetar med företag som vill satsa på sin hjärtsäkerhet och bli en Hjärtvänlig Partner till Hjärtuppropet. I det arbetet utgår vi från och strävar efter att uppfylla Hjärtsäker Zons standard.

Läs mer om Hjärtvänlig Partner