Hjärtvänlig Partner

För att bli en Hjärtvänlig Partner till Hjärtuppropet krävs viljan att ta ett extra samhällsansvar och önskan att hjälpa Hjärtuppropet att sprida kunskap. 

En Hjärtvänlig Partner hjälper oss att sprida våra tre huvudsyften så att fler liv kan räddas.

Samtidigt ska en Hjärtvänlig Partner givetvis vara ett föredöme när det gäller hjärtsäkerheten i det egna företaget eller organisationen.

rotaid-frilagd

Hjärtvänlig Partner

För att bli en Hjärtvänlig Partner till Hjärtuppropet krävs viljan att ta ett extra samhällsansvar och önskan att hjälpa Hjärtuppropet att sprida kunskap. 

En Hjärtvänlig Partner hjälper oss att sprida våra tre huvudsyften så att fler liv kan räddas.

Samtidigt ska en Hjärtvänlig Partner givetvis vara ett föredöme när det gäller hjärtsäkerheten i det egna företaget eller organisationen.

Hjärtvänliga Partners

HU - Logotyp centrerad_hjärtlvänlig partner_röd

Kontakta Hjärtuppropet om du vill veta mer om
hur ditt företag, organisation eller förening
kan bli Hjärtvänlig Partner.

Kontakt
Niklas Waldenström
niklas.waldenstrom@hjartuppropet.se
+46707742345