Mats Paulsson

Entreprenör & Företagsgrundare

Mats Paulsson föddes 1944 och redan som 14-åring visade han ihop med sin bror Erik tidigt entreprenörskap, där de båda sysselsatte sig med rengöring på Bjärehalvön.

Detta var starten för det framgångsrika bolaget Peab, de grundande år 1959. Paulsson var en del av Peabs styrelse fram till 2021, och är nu hedersordförande för bolaget.

Bröderna förvärvade även Lindvallen 1975 och utvecklade SkiStar AB, som idag driver ett flertal stora skidanläggningar i Europa. Utöver det är Paulsson även styrelseledamot i en mängd olika företag.