Hjärtuppropet fyller 2 år och nu registreras hjärtstartare som aldrig förr!

I påskhelgen är det två år sedan Hjärtuppropet lanserades med 18 kända svenskar som ambassadörer. Initiativtagare var ambulanssjuksköterskan Björn Jadeland och en av ambassadörerna var Börje Salming. Hjärtuppropet har allt sedan start drivit frågan om fler och lättillgängliga hjärtstartare och skapat synlighet i många sammanhang. Nu ökar bland annat antalet registrerade hjärtstartare. 

– Det är fantastiskt glädjande, nu har antalet ökat med ytterligare 30 procent under de här två åren, säger Stefan Jutterdal, som blev ny ambassadör när Börje Salming avled i november 2022. Kanske passerar vi 25 000 registrerade redan före midsommar, tillägger Stefan som själv drabbades av ett livshotande hjärtstopp 2017.

På våren 2022 hade antalet registrerade hjärtstartare i Sverige äntligen passerat 19 000 och idag är antalet uppe i över 24 000 registrerade i Svenska hjärtstartarregistret.

Fler än 6000 svenskar drabbas varje år av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhusen men bara ca 12 procent överlever. Hjärtuppropet har tre syften – alla med målet att tillsammans kan vi rädda fler liv! 

– Fler behöver lära sig HLR, vi behöver fler hjärtstartare och i största möjliga mån ska de vara tillgängliga dygnet runt, säger initiativtagaren Björn Jadeland. Just tillgängligheten har vi inom Hjärtuppropet fokuserat mycket på, bland annat med hjälp av många av våra Hjärtvänliga Partners.

Björn Jadeland, Hjärtuppropets initiativtagare.

Alla som köper eller hyr en hjärtstartare ska registrera den i Hjärtstartarregistret som drivs av Svenska HLR-rådet. I Sverige finns nu ca 140 000 frivilliga Sms-livräddare och en av dem är Hjärtuppropets ambassadör, artisten Jessica Andersson. En Sms-livräddare larmas ut för att starta HLR och för att kunna hämta en tillgänglig hjärtstartare. 

– Om inte hjärtstartaren är registrerad kan den självklart inte användas när SOS Alarm larmar ut livräddarna, påpekar Stefan Jutterdal. Vi uppmanar alla att ta sitt samhällsansvar och hjälpa till. Det kan rädda fler liv.

Stefan Jutterdal, ambassadör för hjärtuppropet.

Ingen vet hur många oregistrerade hjärtstartare som finns i Sverige men mörkertalet är stort. Men antalet hjärtstartare ökar alltså hela tiden och det gör även tillgängligheten dygnet runt.

– Det är många som bidrar till den här positiva utvecklingen, menar Björn Jadeland. Lokalt tas många föredömliga initiativ och vi är utan tvekan på rätt väg även om mycket mer kan och ska göras, avslutar Björn. 

 

Presskontakt

Niklas Waldenström, Projektledare
niklas.waldenstrom@hjartuppropet.se
0707-742345 

Stefan Jutterdal, Ambassadör 
0706-249895