Radio P4 Jönköping uppmärksammar Hjärtuppropets analys av tillgängliga hjärtstartare dygnet runt

 

Hjärtuppropets initiativtagare Björn Jadeland berättar i P4 Jönköping om problematiken runt hjärtstartare som inte är tillgängliga nattetid och varför det behövs en förändring.

Trots att Jönköping är bäst i landet av alla större kommuner när det kommer till tillgängligheten för hjärtstartare, så fungerar bara två av tio hjärtstartare dygnet runt.

Totalt i Jönköping finns det 107 registrerade hjärtstartare. Björn Jadeland är initiativtagare till Hjärtuppropet, som driver den här frågan, och han berättar vad han tycker bör göras för att fler ska bli tillgängliga nattetid.

Lyssna på inslaget här

 

Björn Jadeland, initiativtagare Hjärtuppropet