Stora skillnader i hjärtsäkerhet i Sveriges tio största kommuner

 

Det är överraskande stora skillnader när det gäller tillgängligheten till hjärtstartare i Sveriges 10 största kommuner. Det visar Hjärtuppropets första analys om Sveriges hjärtsäkerhet som presenteras precis ett år efter det att initiativet lanserades.

– Det är chockerande siffror på många sätt och vi måste alla nu ta ansvar och se till att att rädda fler liv eftersom ca 6000 svenskar drabbas av plötsligt hjärtstopp varje år, säger Björn Jadeland, Hjärtuppropets initiativtagare.

Hjärtuppropets analys rangordnar Sveriges 10 största kommuner och bygger på aktuell statistik från Sveriges Hjärtstartarregister. När det gäller tillgängligheten dygnet runt är Jönköping i särklass bäst och sämst är Örebro. Men även om Jönköping är bäst är ändå bara 2 av 10 registrerade hjärtstartare i kommunen med 145 000 invånare tillgängliga dygnet runt.

– Det är alltså så att 8 av 10 är inlåsta kvälls- och nattetid även i Sveriges bästa stad, påpekar Björn Jadeland.

Än mer häpnadsväckande är att Jönköping har fler tillgängliga hjärtstartare dygnet runt än Linköping, Örebro, Helsingborg och Norrköping tillsammans. Jönköping har 107 registrerade, de fyra andra städerna har tillsammans 106!

– Jag rekommenderar kommunpolitikerna och alla andra som vill och bör ta ansvar i de fyra städerna att omgående tänka till, säger Björn Jadeland. Hjärtuppropet har tre syften och det är att fler behöver lära sig HLR, att vi behöver fler hjärtstartare och de i möjligaste mån sitter utomhus tillgängliga för alla.

– Det är mycket att förbättra, påpekar Björn Jadeland. Det finns nämligen ett stort mörkertal, många hjärtstartare är inte ens registrerade.

Hjärtstarregistret ägs och drivs av HLR-rådet och kom till år 2009. I de 5 största kommunerna finns ca 5000 hjärtstartare registrerade och glädjande nog ökar antalet i rekordfart. Vid årsskiftet fanns 21 009 registrerade, en ökning under 2022 med 14 procent. Och nu har antalet ökat med ytterligare ett tusental under årets första månader.

– Vi i Hjärtuppropet, med 18 kända svenskar som ambassadörer, driver på tillgängligheten nu och tillsammans kan vi alla rädda fler liv, säger Björn Jadeland som i många år jobbade som ambulanssjuksköterska innan han började utbilda människor i hjärt- lungräddning.

Hjärtuppropet har nyligen tillsammans med välgörenhetsprojektet Glädjeresan, medverkat till att tre kommuner i Bohuslän nu är i särklass bäst i Sverige när det gäller hjärtsäkerhet. I Stenungssunds, Orust och Tjörns kommuner (den s k STO-regionen) är hela 60 procent av de registrerade hjärtstartarna tillgängliga dygnet runt. Glädjeresan samlade in 730 000 kronor och har placerat ut ca 35 larmade och försäkrade hjärtstartare i kommunerna.

 

Mediakontakt Hjärtuppropet
Niklas Waldenström, Projektledare
niklas.waldenstrom@hjartuppropet.se 
0707-742345