Integritetspolicy


Allmänt

ViaMedici AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas med anledning av din användning av Hjärtuppropets webbsida (hjartuppropet.se). ViaMedici behandlar dina uppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning och på det sätt som framgår i denna integritetspolicy. 


Ändamål med behandlingen

Syftet med Hjärtuppropet är att skapa opinion samt lämna information till dig som genom att lämna ditt namn i namninsamlingen visat intresse för ämnet.

Vi behandlar dina personuppgifter när du skriver under vår namninsamling för att fullgöra syftet med denna. Den lagliga grunden för behandlingen är samtycke (art 6.1 a). Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke.

Vidare behandlar vi dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig om namninsamlingen samt för att skicka annan information om Hjärtuppropet och de partners som samarbetar i projektet i form av t ex nyhetsbrev och marknadsföring, inom ramen för Hjärtuppropets syfte. Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter om du kontaktar oss för att kunna hantera dina förfrågningar eller på annat sätt möjliggöra god service till dig. De personuppgifter som behandlas för detta ändamål behandlas eftersom det är nödvändigt för att tillvarata ViaMedicis intressen av behandlingen, och detta intresse väger tyngre än ditt intresse eller grundläggande rättigheter och friheter i detta avseende (GDPR art 6.1f). Vid direkt marknadsföring har du alltid rätt att tacka nej till framtida utskick.

Personuppgifter som vi samlar in

ViaMedici AB inhämtar uppgifterna direkt från dig som skriver under vår namninsamling. De uppgifter vi samlar in för detta ändamål är namn och e-postadress. Vi kan även komma att behandla ditt namn, din e-post och ditt telefonnummer (eller annan information som du må lämna) om du kontaktar oss via telefon eller e-post. Vi behandlar din e-postadress om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev.

Vi samlar även in vissa personuppgifter i samband med att du använder Hjärtuppropets hemsida genom användning av cookies, som du samtycke till separat när du första gången går in på hemsidan. Information om vilka cookies som används och vad syftet med dessa är framgår av cookieinformationen nedan och i separat lämnad information.

Om cookies

När du använder vår webbplats och app kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke som du godkänner på den cookiebar som dyker upp vid ditt första besök på webbplatsen. Då lagras informationen om din användning av vår webbsida. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Uppgifterna behandlas dels i den mån det är nödvändigt för att uppnå funktionalitet på webbsidan, dels för att använda då vi sprider information om verksamheten.  Mer information återfinns i den cookiebar som efterfrågar ditt samtycke.

Behandlingens längd

Vi behandlar dina personuppgifter i tre (3) år efter att Du lämnat dina uppgifter till oss, eller tidigare om du begär att vi ska upphöra med behandlingen. Vi kan komma att behandla dina uppgifter längre om vi är skyldiga att göra det på grund av tvingande lagstiftning.   

Information till tredje part

ViaMedici kan komma att dela med sig av dina personuppgifter till tjänsteleverantörer som vi nyttjar för att driva hemsidan hjartuppropet.se, t. ex. teknisk support eller för utskick av information.

ViaMedici kan vidare lämna ut dina personuppgifter till våra samarbetspartners inom Hjärtuppropet, för de ändamål som anges häri. Sådana partners är självständiga personuppgiftsansvariga för sin behandling och ska informera dig om detta.

Överföring till tredje land

ViaMedici behandlar personuppgifter inom EU/EES. För det fall personuppgifter överförs till land utanför EU/EES sker detta under förutsättning att GDPR:s regler om tredjelandsöverföring iakttas, t ex genom att EU:S standardavtalsklausuler (s.k. Standard Contractual Clauses) tecknas samt tillkommande säkerhetsåtgärder vidtas om de bedöms nödvändiga enligt gällande lag och praxis.

Dina rättigheter

Du har rätt att i enlighet med gällande lagstiftning begära tillgång till dina personuppgifter, begära rättelse och begränsning av behandling samt radering av dina uppgifter. Du har även rätt att invända mot behandlingen i de fall ViaMedici behandlar uppgifter grundat på en intresseavvägning (GDPR art 6.1f). Du har även rätt att inlämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (tillsynsmyndighet avseende denna typ av frågor), www.imy.se. För det fall du lämnat samtycke till behandling, har du rätt att när som helst återkalla detta.

Du kan också när som helst avstå från att ta emot kommunikation från oss genom att genom att klicka på ”avsluta prenumeration” i e-post som vi skickar dig eller genom att kontakta oss enligt nedan.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom ViaMedici saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. ViaMedici ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.


Kontaktuppgifter

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

ViaMedici AB
Hamntorget 2f,
234 40 Lomma
E-postadress: info@viamedici.se
Telefonnummer: +46 (0)771 – 901 901