Lasse Kroner

På samma sätt som med brandsläckare på offentliga platser borde det vara självklart med hjärtstartare. Befinner du dig i ett köpcentrum, hotell, gym, arbetsplats, affär eller annan offentlig lokal – ställ krav på ägare och personal att det ska finnas synliga och tillgängliga hjärtstartare. Påverka din kommun så att de hjärtstartare de köper in placeras så att de är tillgängliga dygnet runt. Det är era hjärtstartare – och det är era liv det handlar om!