Thomas Ravelli

I skolan undervisas eleverna i hjärt-lungräddning, oftast i högstadiet. All kunskap bygger på repetition – så även hjärt-lungräddning. Jag tycker att barn och ungdomar borde börja träna HLR i lägre årskurser och därefter repetera årligen. Övning ger färdighet.