Fastighetsägarna Stockholm stöttar Hjärtuppropet

Idag på internationella hjärtstartardagen – ”Restart a Heart Day” – installerar Fastighetsägarna Stockholm sin första utomhusplacerade hjärtstartare och blir Hjärtvänlig Partner till Hjärtuppropet.

Det är fantastiskt glädjande att Fastighetsägarna Stockholm stöttar Hjärtuppropet och tillsammans kan vi nu rädda fler liv, säger Niklas Waldenström, Hjärtuppropets projektledare.

Vi vill inspirera alla fastighetsägare att placera hjärtstartare utomhus tillgängliga dygnet runt och tillsammans i branschen kan vi göra stor skillnad, säger Oskar Öholm, vd för Fastighetsägarna Stockholm.

Hjärtuppropet har tre huvudsyften och just tillgängligheten dygnet runt är ett av dem. De flesta registrerade hjärtstartarna i Sverige sitter inomhus och är oftast inlåsta kvälls- och nattetid, även helger.

– Hjärtuppropet har med framgång ökat tillgängligheten på många ställen, påpekar Niklas Waldenström.

– Bäst i Sverige är tre kommuner i Bohuslän sedan en av våra ambassadörer, Lasse Kronér, engagerat sig. Där är 60 procent av hjärtstartarna tillgängliga dygnet runt, i storstäderna är det knappt 15 procent.

Fler och fler hjärtstartare registreras i Sverige och passerar snart 23 000. I Stockholm fanns enligt Hjärtuppropets analys som publicerades i somras, 1 333 registrerade men bara 13 procent var då tillgängliga dygnet runt.

Hjärtuppropet är ett initiativ som lanserades våren 2022 och 18 kända svenskar är ambassadörer. När Fastighetsägarnas första utomhusplacerade hjärtstartare invigs i dag mitt i Stockholm finns David Lagercrantz, Joe Labero och Staffan Lindeborg på plats tillsammans med Hjärtuppropets initiativtagare Björn Jadeland.

– Det är fantastiskt glädjande att Fastighetsägarna Stockholm nu stöttar Hjärtuppropet och bidrar till att vi tillsammans kan rädda fler liv, säger Björn Jadeland. Ett av hjärtuppropets syfte är att öka tillgängligheten och vi arbetar hårt för att alla som har en hjärtstartare ska göra de tillgängliga. Fastighetsägarna Stockholm visar vägen.

 

Presskontakt
Niklas Waldenström 0707 – 742345
Niklas.waldenstrom@hjartuppropet.se