Hjärtuppropet gratulerar alla invånarna i Dalarna

Fler och fler regioner i Sverige ansluter sig till systemet med sms-livräddare. Nu senast har Region Dalarna beslutat att vara med.

Vi i Hjärtuppropet satte fokus på den här livsviktiga frågan 10 dagar före valet förra året och nu är det redan tre regioner som har tillkommit sedan dess, säger Niklas Waldenström som är Hjärtuppropets projektledare. Det är glädjande men hela Sverige behöver täckas.

Hjärtuppropet lanserades våren 2022 och 18 kända svenskar är ambassadörer. Syftet med Hjärtuppropet är att vi tillsammans ska rädda fler liv vid plötsliga hjärtstopp och dessutom  bl a öka tillgängligheten till hjärtstartare dygnet runt.

– Vi gratulerar Dalarna nu eftersom sms-livräddarna gör ett fantastiskt jobb med samma syfte, säger Niklas Waldenström. Vi tänker fortsätta att påverka alla Sveriges politiker på alla nivåer.

När Hjärtuppropet kom till hade bara 11 regioner tillgång till Sms-livräddare. I maj anslöt sig Region Jämtland Härjedalen och vid kommande årsskifte tillkommer även Region Skåne. De frivilliga sms-livräddarna är utbildade i hjärt- lungräddning och larmas ut via SOS Alarm för att komplettera ambulans och räddningstjänst. Oftast kommer de först till ett misstänkt hjärtstopp.

– Hjärtuppropet vill att fler lär sig HLR, att fler installerar hjärtstartare och att de i största möjliga utsträckning görs tillgängliga för alla dygnet runt, säger Niklas Waldenström.

Hittills är 12 av Sveriges regioner anslutna till systemet med sms-livräddare. Snart är det 14 inklusive Dalarna och Skåne. Men 7  av landets 21 regioner har ännu inte beslutat att vara med.