Björn Jadeland, Hjärtuppropets initiativtagare.

Hjärtuppropet stöttar kravet på att Region Skåne ansluter sig till systemet med sms-livräddare

Åtta forskare vid Centrum för hjärtstopp vid Lunds Universitet krävde det nyligen i en debattartikel, publicerad i Sydsvenskan.

–  Vi i Hjärtuppropet uppmanade redan veckan före valen i höstas alla Sveriges politiker på alla nivåer att tänka till och göra det snabbt. En del av Skånes regionpolitiker gör uppenbarligen motsatsen, säger Björn Jadeland, Hjärtuppropets initiativtagare.

11 regioner i Sverige har infört systemet med sms-livräddare. När ett plötsligt hjärtstopp inträffar finns då möjligheten att någon snabbt påbörjar en hjärt-lungräddning i väntan på en ambulans.

Det är enligt min mening totalt oacceptabelt att Region Skåne vägrar att ansluta sig till sms-livräddarsystemet, säger Björn Jadeland som i många år var ambulanssjuksköterska och själv bor i Skåne.

I Stockholm infördes sms-livräddning som ett forskningsprojekt 2010 och permanentades 2018. Senaste regionen att ansluta sig var Region Jönköping hösten 2021. Totalt i Sverige finns i dag ca 110 000 frivilliga sms-livräddare. Där ingår ca 9000 skåningar som är registrerade sms-livräddare och därmed redo att hjälpa till när de reser utanför Skånes gränser!

Hela Danmark har sms-livräddare och chansen att överleva ett hjärtstopp där är alltså betydligt större än på andra sidan Öresund, påpekar Björn Jadeland. Vi i Hjärtuppropet satte fokus på den här frågan redan i höstas, nu är det ett nytt år och dags att fler försöker rädda fler liv. 

Hjärtuppropet lanserades våren 2022 och med hjälp av 18 kända ambassadörer (bl a Carola, Thomas Ravelli, Hassse Kvinnaböske Andersson, Mats Paulsson, Truls Möregårdh) sprids kunskap och drivs opinion. Hjärtuppropet har tre huvudsyften – fler behöver lära sig HLR, vi behöver fler hjärtstartare och de ska finnas tillgängliga för alla i största möjliga utsträckning. Cirka 6000 hjärtstopp inträffar varje år utanför sjukhusen men bara ca 600 överlever.

 

Björn Jadeland,
Initiativtagare Hjärtuppropet

 

Presskontakt:
Niklas Waldenström
niklas.waldenstrom@hjartuppropet.se
+46 707 74 23 45

 

Systemet sms-livräddare har funnits i Sverige sedan 2010.
Bild: Niklas Gustavsson/Sydsvenskan.