Hjärtuppropet uppmanar Sveriges alla politiker

”Tänk till och gör det snabbt”

Drygt en vecka före valet uppmanar Hjärtuppropet i dag alla Sveriges politiker på alla nivåer att se till att hela Sverige får tillgång till systemet med sms-livräddare.

– Danmark är heltäckande och vårt grannland har fler sms-livräddare än vi har i Sverige trots vår folkmängd, säger Björn Jadeland, initiativtagare till Hjärtuppropet som lanserades för ett halvår sedan. Sverige är långt ifrån heltäckande.

– Det här är inte acceptabelt, säger f d landshövdingen Kristina Alsér som är en av Hjärtuppropets 18 ambassadörer. Jag är själv sms-livräddare sedan flera år och alla svenskar ska förstås ha samma förutsättningar att överleva ett plötsligt hjärtstopp.

Sverige har i dag ca 110 000 frivilliga sms-livräddare men stora delar av landet består fortfarande av ”vita fläckar”. Skåne och stora delar av Sverige norr om Vänern och Vättern ingår inte i systemet med sms-livräddare. 10 av 21 regioner!

– Hjärtuppropets syfte är att vi tilllsammans kan rädda fler liv och en viktig del är alla frivilliga sms-livräddare, påpekar Kristina Alsér. Jag åkte själv på ett larm nu i sommar.

Stockholm var först ut med sms-livräddare år 2010 och den senaste regionen som anslöt sig var Region Jönköping för ett år sedan. Men 10 regioner är fortfarande ”vita fläckar” på Sverigekartan – områden  med en befolkning på ca 4,5 miljoner. Antalet plötsliga hjärtstopp i landet – utanför sjukhusen – är ca 6000 varje år, men bara ca 600 överlever.

– Hjärtuppropet har tre huvudsyften, säger Björn Jadeland. Fler behöver lära sig hjärt- och lungräddning, vi behöver fler hjärtstartare och de ska dessutom finns tillgängliga för alla.

Initiativtagaren Björn Jadeland påpekar att Hjärtuppropet vill öka uppmärksamheten och kunskapen på området. Däremot har Hjärtuppropet inga intressen i systemet sms-livräddare som regionerna i Sverige köper in. Björn arbetade tidigare i många år som ambulanssjuksköterska och är också själv frivllig sms-livräddare.

– Ibland räddas en människa tack vare att en sms-livrädddare är på plats före ambulansen och kan påbörja hjärt- och lungräddning. För oss är det en självklarhet att påpeka att Sverige nu snabbt måste göra som Danmark, säger Björn Jadeland.

– Vår uppmaning till Sveriges alla politiker är enkel. Tänk till nu och gör det snabbt, tillägger Jadeland.

 

Se förstorad karta