Nu ska STO-regionen bli bäst i sverige på hjärtstartare

Tre kommuner i  Bohuslän utmanar resten av Sverige när det gäller Hjärtsäkerhet. Stenungsund, Tjörn och Orust kommuner får tack vare det  privata initiativet Glädjeresan nu ett stort tillskott av hjärtstartare.

– Vi tänker bli bäst i Sverige och ha flest hjärtstartare per capita, säger Tommy Witedal, en av personerna bakom projektet Glädjeresan som i höst samlat in 730 100 kronor.

Idén tändes i våras när Lasse Kronér blev en av 18 ambassadörer för Hjärtuppropet. Lasse var med och startade Glädjeresan redan 1999 och i fjol användes de insamlade pengarna till att donera stora tv-monitorer till kommunernas alla äldreboenden.

– Vi i Hjärtuppropet lovade direkt att hjälpa till när Lasse kom med idén om hjärtstartare och det här initiativet är ett föredöme för alla runt om i vårt land, säger Björn Jadeland, Hjärtuppropets initiativtagare.

Enligt det offentliga Hjärstartarregistret finns i dag 187 hjärtstartare i de tre kommunerna men enligt registret är bara 72 noterade som alltid tillgängliga. – Vi tror att det tyvärr inte är så många eftersom många hjärtstartare sitter inlåsta och att det sitter lås som kräver en nyckel på många ställen, påpekar Björn Jadeland.

Hjärtuppropets tre huvudsyften är att fler behöver lära sig hjärt-lungräddning, att vi behöver fler hjärtstartare och de ska vara tillgängliga för alla.

– När någon drabbas av ett plötsligt hjärtstopp är det fruktansvärt bråttom. Det handlar om minuter, säger Björn Jadeland.

I STO-regionen placerar nu Glädjeresan ut hjärtstartare men också skåp med en ny teknik som ökar tillgängligheten.

– På tisdag börjar vi med att placera ut de första inköpta hjärtstartarna på Tjörn, Orust och Stenungssunds kommuner och sedan fortsätter det här livsviktiga arbetet i snabb takt, berättar Tommy Witedal.

 

Fakta antal fast boende:

Tjörn – 16 312 
Orust – 15 345
Stenungsund – 27 556

Enligt SCB’s senaste siffror per 1/1 – 2022

 

Hjärtuppropet har utsett Glädjeresan till vår första ”Hjärtvänlig partner”.

 

Mediakontakt:

Niklas Waldenström
niklas.waldenstrom@hjartuppropet.se

+46 707 74 23 45