Premiär för Hjärtuppropet i Sveriges Riksdag

Idag var Hjärtuppropet inbjudna till ett lunchseminarium i riksdagen. Bland många mycket intressanta föreläsare fanns Stefan Jutterdal och Annmagreth Kvarnefors.

– Hjärtuppropet och Stefan Jutterdahl (fd sjukhusdirektör) har egentligen samma syften. Fler behöver lära sig hjärt-lungräddning, vi behöver fler hjärtstartare och de måste vara tillgängliga för alla, säger initiativtagare Björn Jadeland.

Det var första gången som Hjärtuppropet fick möjlighet att presentera sin verksamhet under seminariet, inför riksdagsledamöter.

Redan en vecka före valet tog Hjärtuppropet initiativ till Sveriges politiker med en uppmaning: 

– Vi satte då fokus på att 4,5 miljoner svenskar inte har tillgång till SMS-livräddare, vi uppmanande då alla politiker att tänka till och att göra det snabbt, säger Björn.

Lunchseminariets föreläsare:

Anders Ekholm, Institutet för framtidsstudier
Stefan Jutterdal, fd sjukhusdirektör och förbundsordförande med erfarenhet som patient 
Annmargreth Kvarnefors, narkossjuksköterska med erfarenhet som anhörig
Markus Lingman, strateg och överläkare region Halland
Anders Åkesson, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung

– Vi är oerhört glada för att riksdagen tog initiativ till detta lunchseminarium säger Niklas Waldenström, projektledare.

 

Vid frågor går det bra att kontakta:

Björn Jadeland
bjorn.jadeland@hjartuppropet.se
0707-128130

Niklas Waldenström
niklas.waldenstrom@hjartuppropet.se
0707-742345