En av våra 18 ambassadörer har lämnat oss

Börje Salming avled i går 71 år gammal.

Vi känner stor sorg och saknad, men även en enorm tacksamhet till Börje för hans fina engagemang med Hjärtuppropet och att rädda liv.

Börje blev för ett år sedan en av våra första ambassadörer men redan våren 2021 togs de första kontakterna mellan Hjärtuppropets initiativtagare Björn Jadeland och Börje. Samma sommar utbildades Börje och hans fru Pia i Hjärt- och lungräddning.

Börje har lämnat oss alla men han kommer för evigt att finnas i våra hjärtan. Våra djupaste kondoleanser till Börjes nära och kära!

Börje Salming. Aldrig glömd. Alltid saknad.